Přednášky
pro školy

Interaktivní prezentace
pro základní a střední školy

Online
vzdělávací program

Vzdělávací program je možné navštívit samostatně. Jste-li vyučující, rádi byste využili tento program jako aktivitu pro vaše žáky a zároveň získali přehled výsledků, prosím kontaktujte nás na email.

Prostřednictvím interaktivní prezentace seznámíme žáky a studenty se základními tématy v oblasti energetiky. Naším cílem je přiblížit, jak funguje energetika, proč je pro nás tak zásadní a s jakými základními problémy se musíme potýkat. Žáci a studenti by měli porozumět tomu, jak úsporně nakládat s energií a proč je to důležité.

Cílem přednášky je posun ve vědomostech a postojích žáků, studentů i učitelů v oblasti obnovitelných i neobnovitelných energetických zdrojů a jejich vzájemná provázanost. Účastníci se seznámí s národními prioritami v dané oblasti v porovnání s prioritami okolních států a různých environmentálně zaměřených skupin v naší zemi i za jejími hranicemi. Naší snahou je boření zažitých předsudků a stereotypů.

Základní školy
(45 minut)
Střední školy
(90 min)

Délka přednášky: 45 minut na ZŠ, 90 minut na SŠ

Doporučený počet žáků: 15–30 na jednu přednášku

Maximální počet přednášek za den: 6 přednášek na ZŠ (45 min) a 3 přednášky na SŠ (90 min).

Jediné, co je potřeba zajistit, je dataprojektor či interaktivní tabule k promítnutí prezentace.

Základní školy
(45 minut)
Střední školy
(90 minut)

Délka přednášky: 45 minut na ZŠ, 90 minut na SŠ

Doporučený počet žáků: 15–30 na jednu přednášku

Maximální počet přednášek za den: 6 přednášek na ZŠ (45 min) a 3 přednášky na SŠ (90 min).

Jediné, co je potřeba zajistit, je dataprojektor či interaktivní tabule k promítnutí prezentace.

Generální partner

Odborný garant